Klubi Rotarian “Prishtina-Dardania” u shpall klubi më i mirë i vitit

Klubi Rotarian “Prishtina, Dardania” udhëheq projektin më të madh humanitarë në Dardani “Dhurata e jetës (Gift of life”, në kuadër dhe me ndihmën e “Gift of Life International”. Klubi ka dërguar deri me tash jashtë shtetit, ku janë operuar e shëruar mbi 100 fëmijë në spitalet e SHBA-ve, Izraelit, Italisë etj.

Konferenca e Distrikteve të klubeve rotariane të Shqipërisë e të Dardanisë, shpalli klubin rotarian “Prishtina, Dardania” klubin më të mirë të vitit.
Kryetari i klubit “Prishtina, Dardania” Muhamet Beqiri mori çmimin e vitit, në emër të klubit duke e falënderuar konferencën e distriktit.
Të theksojmë se Klubi Rotarian “Prishtina, Dardania” udhëheq projektin më të madh humanitarë në Kosovë ” Dhurata e jetës (Gift of life)”, në kuadër dhe me ndihmën e “Gift of Life International”. Klubi ka dërguar jashtë shtetit, ku janë operuar e shëruar mbi 100 fëmijë në spitalet e SHBA-ve, Izraelit, Italisë etj.
Bartës i këtij projekti është prof Mazllum Blegu, mjek i njohur, ndërsa këto ditë do ta shënojmë ceremoninë e suksesit të tyre më të madh, ku janë ftuar përfaqësuesit amerikanë si mbështetësit kryesor të projektit dhe përfaqësuesit e rotarianëve ndërkombëtar.

Postim nga sekretari i klubit Gani Mehmetaj ne Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *