Archive For The “Uncategorized” Category

Klubët Interact

Klubët Interact

Interakti është një klub i sponsorizuar nga rotary për rininë e moshës 14-18 vjeç. Programi u jep të rinjëve mundësinë të marrin pjesë në projekte argëtuese kuptimplotë duke zhvilluar aftësitë për udhëheqje dhe duke takuar shoqëri të re. Gjatë aktiviteteve shërbyese, interaktët mësojnë rëndësinë e Zhvillimit të aftësive udhëheqëse dhe integritetit personal; të ndihmës dhe…

DXA BoneDensitometer

DXA BoneDensitometer

Sot me datë 18 Janar 2018 nënshkruam kontratën për blerjen e aparatit medicinal DXA BoneDensitometer (i treti i këtij lloji në Kosovë), që do t’i shërbej komunitetit për matjen e dendësisë së eshtrave. Aparati i jepet si donacion Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ky projekt i klubit rotarian Prishtina-Dardania, u ndihmua nga Sturbridge Rotary Club…

Go Top