Archive For The “Dokumente” Category

Klubët Interact

Klubët Interact

Interakti është një klub i sponsorizuar nga rotary për rininë e moshës 14-18 vjeç. Programi u jep të rinjëve mundësinë të marrin pjesë në projekte argëtuese kuptimplotë duke zhvilluar aftësitë për udhëheqje dhe duke takuar shoqëri të re. Gjatë aktiviteteve shërbyese, interaktët mësojnë rëndësinë e Zhvillimit të aftësive udhëheqëse dhe integritetit personal; të ndihmës dhe…

Why Join Your Local Rotary Club?

Why Join Your Local Rotary Club?

Why Join Your Local Rotary Club? Pse të anëtarësohesh në Rotary klubin lokal?   Professional Networking Rrjeti profesional A founding principle of Rotary was to meet periodically to enjoy camaraderie and enlarge one’s circle of business and professional acquaintances. As the oldest service club in the world, Rotary club members represent a cross-section of the…

Go Top