Sot me datë 18 Janar 2018 nënshkruam kontratën për blerjen e aparatit medicinal DXA BoneDensitometer (i treti i këtij lloji në Kosovë), që do t’i shërbej komunitetit për matjen e dendësisë së eshtrave. Aparati i jepet si donacion Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Ky projekt i klubit rotarian Prishtina-Dardania, u ndihmua nga Sturbridge Rotary Club nga SHBA.
____
Today date january 18th we signed the contract for the purchase of the medical equipment DXA BoneDensitometer (third of its kind in Kosovo), which will serve to the community for measuring bones density. This device is a donation to the University Clinical Center of Kosovo.
This project of Rotary Club-Klubi Rotarian Prishtina-Dardania, was supported by the Sturbridge Rotary Club from USA.